Wie het breed heeft. Thuis bij Sophia en Wytze.

Maak kennis met de Friese Marten en Oopjen

Van 17 juni tot 5 november 2017 komt de slotvrouwe van het Martenahuis in Franeker weer thuis! Sophia van Vervou brengt haar kersverse echtgenoot Wytze van Cammingha mee. De twee manshoge huwelijksportretten uit 1632 en 1634, afkomstig uit een particuliere collectie, zullen de muren van het Martenahuis tooien. Als vanouds! Ze zijn meer dan dertig jaar niet voor het publiek te zien geweest. De tentoonstelling belicht de portretten, maar ook de personen en hun ietwat problematische verbintenis.

Wie zijn deze mensen? Allebei komen ze uit een oud Fries geslacht, rijk, geleerd en niet vies van pronkje. Sophia is de achterkleindochter en erfgenaam van de omstreden ridder Hessel van Martena, die in 1500 het Martenahuis bouwt. Wytze komt van Ameland, een in die tijd vrijwel onafhankelijk ministaatje in bezit van de Cammingha’s. Sophia is protestant, Wytze katholiek. Sophia is negentien jaar ten tijde van het huwelijk, Wytze is veertig. Sophia’s moeder is trouwens al getrouwd met Wytzes broer Pieter, haar tweede huwelijk. Dus moeder en dochter zijn ook schoonzussen. Het lijkt daarom een wat wonderlijke combinatie, Sophia en Wytze. Maar ze vinden elkaar in hun uitdagende zelfbewustzijn en puissante rijkdom, die vastgelegd is op hun vorstelijke huwelijksportretten, door Frieslands beste zeventiende-eeuwse schilder Wybrand de Geest. Zij zijn de Friese Marten en Oopjen.

 

Nu te zien